top of page
Caută

REGULAMENT TOMBOLĂ MĂCELĂRIA „DE LA BÂLEA”

Actualizată în: 13 sept. 2022

Regulament de participare
Art. 1 Organizatorul


Organizatorul prezentei tombole este SC ABATORUL CIMPULUNG SRL, persoana juridica

romana, avand sediul social in str. Mihai Eminescu nr. 14, Campulung, jud. Arges, CUI RO

10509886, numar de inregistrare la Registrul Comertului J03/269/1998, reprezentată legal

prin administrator Iuliana Bilea, cetăţean român, domiciliat în Campulung, str. Fratii Golesti

nr. 23, Bl. A14, Sc. B. Ap., legitimat cu C.I. seria AS nr. 901368, eliberat de SPCLEP Campulung,

la data de 15.05.2013.


Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este

obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).Art.2 Durata si locul de desfasurare al tombolei


Tombola se desfasoara de la 15 august 2022 pana la 15 septembrie 2022. Tombola se

desfasoara in incinta Macelariei „De la Bâlea” din Piata Centrala din Campulung, str. Piata

Juramantului nr. 1, punct de lucru al Abatorul Cimpulung S.R.L, cu extragerea castigatorului

in ziua de 15 septembrie 2022, ora. 07:30, filmata si transmisa live pe contul de Facebook al

macelariei, cu link-ul de acces https://www.facebook.com/delabaleaArt.3 Dreptul de participare


Prezenta Tombola este deschisa oricarei persoane majore cu domiciliul actual in Romania

(„Participantii”).


Angajatii Abatorul Cimpulung SRL, precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora nu au

dreptul de a participa la prezenta Tombola.Art.4 Regulament oficial al Tombolei


Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil oricarei persoane, in mod gratuit, pe

intreaga durata a Tombolei, prin accesarea paginii https://www.delabalea.ro HYPERLINK "


La participarea la aceasta Tombola se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul

Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor,

conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a

modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute

publice pe pagina https://www.delabalea.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.Art.5 Mecanismul de desfasurare a Tombolei


Pentru a participa la Tombola, fiecare participant va trebui sa vina in macelaria De la Bâlea

din Campulung, sa faca o achzitie cu bon fiscal din macelarie, sa isi scrie pe spatele bonului

fiscal NUMELE, PRENUMELE si NUMARUL DE TELEFON. Bonul fiscal va fi apoi introdus intr-o

urna transparenta si sigilata care va ramane in macelarie pe tot parcursul Tombolei.Art.6 Desemnarea castigatorului


Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti, astfel:

in ziua de 15 septembrie 2022, la ora 07:30, Extragerea se va face prin tragere la sorti,

manual, din urna ce va fi desigilata chiar in momentul extragerii. O persoana desemnata de

organizator va extrage un singur bon fiscal ce va fi considerat CASTIGATORUL.


Extragerea va fi filmata si transmisa in direct pe pagina de Facebook a organizatorului.

La aceasta tragere la sorti vor intra toti participantii valizi inscrisi conform regulamentului.

Conform dispozitiilor legale in vigoare, organizatorul va face publice numele castigatorului si

castigul acordat pe pagina de facebook si pe site-ul www.delabalea.ro, in ziua in care se

efectueaza extragerea. De asemenea, castigatorul tombolei va fi anuntat prin apel telefonic

la numarul de telefon inscris pe spatele bonului fiscal declarat CASTIGATOR si prin SMS la

acelasi numar, in ziua organizarii extragerii.Art. 7. Premiul si acordarea lui


7.1 Premiul este unic si consta intr-un Smart TV, model LG UHD 43UP75, 108cm, in

valoare de 1604,99 lei. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui concurs nu are

posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau sa il schimbe cu alte

bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. De

asemenea, premiul nu poate fi inmanat altor persoane decat celei desemnate prin tragerea

la sorti.


7.2 Castigatorul se va prezenta la macelarie pentru ridicarea premiului, cu buletinul sau

cartea de identitate care sa ateste ca este persoana al carei nume a fost inscris pe spatele

bonului fiscal castigator, la ora stabilita prin telefon cu organizatorul sau va trimite prin SMS

adresa pe care doreste sa ii fie expediat premiul, in maximum 72 de ore de la primirea

mesajului prin care este anuntat castigator.Art.8 Conditii de validare


Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa urmeze pasii ceruti prin

regulament, sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.


8.1 Conditii de invalidare a castigului

Castigul din prezenta tombola va fi invalidat in cazul in care participantul incalca cerintele de

participare. In cazul in care castigatorul nu comunica datele necesare pentru expedierea

premiului, in termen de 72 de ore de cand primeste notificarea de castigare, Organizatorul

isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator neapelandu-se la rezerve. Premiul

respectiv nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.Art.9 Intreruperea Tombolei


Tombola va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a

Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.Art.10 Prelucrarea datelor personale


Cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general

privind protecţia datelor), Abatorul Cimpulung SRL are obligaţia de a prelucra în condiţii de

siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care Participanții

le furnizează despre cei înșiși, un membru al familiei lor ori o altă persoană. Abatorul

Cimpulung prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților, colectate direct de la

aceștia, prin mijloace manuale.


Scopul prelucrării datelor este inscrierea in Tombola Macelariei De la Bâlea, punct de lucru al

Abatorul Cimpulung S.R.L.. Prin participarea la Tombola, Abatorul Cimpulung S.R.L. va avea

acces la numele si numarul de telefon ale Participanților. Informaţiile înregistrate sunt

destinate utilizării de către Abatorul Cimpulung S.R.L., în calitate de operator si sunt

comunicate numai următorilor imputerniciti: Adora Advertising S.R.L., providerul de servicii

care administreaza pagina de Facebook si Instagram a Macelariei De la Bâlea/Abatorul

Cimpulung SRL si a site-ului delabalea.ro. Mentionam ca imputernicitii prin contract ofera o

Securitate a datelor cel putin la fel de ridicata cu cele oferite de catre societatea noastra. De

asemenea, conform obligatiilor legale, Abatorul Cimpulung S.R.L. poate comunica datele

Participanților catre autorităţile publice.


Datele Participanților nu vor fi stocate de Abatorul Cimpulung S.R.L. decat pe perioada

desfasurarii Tombolei.Art.11 Obligatiile Abatorul Cimpulung SRL privind datele personale


Prin acceptarea acestui Regulament de catre participantii la Tombola, Abatorul Cimpulung

SRL se obliga sa respecte toate drepturile specificate mai sus pe toate canalele si bazele de

date pe care le gestioneaza, inclusiv pe pagina de Facebook Macelaria De la Bâlea, dar nu

poate avea control in ceea ce priveste destainuirea datelor prin aplicatia Facebook, acestea

intrand in exclusiv sub incidenta Termenilor si Conditiilor acestei aplicatii.


Datele nu vor fi stocate decat in urna tombolei, numai pana la extragerea castigatorului, apoi

bonurile fiscale care poarta inscrise numele si numerele de telefon ale participantilor vor fi

distruse.


Totodată, daca raspunsul nu îi va multumi pe Participanți sau acesta nu a venit in maxim 30

de zile, Participanții au posibilitatea, dreptul, de a se adresa Autorității Naționale de

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral.

Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336.Art.12 Forta majora


Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi

prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea

Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din

urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.Art.13 Litigii


Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale

amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele

jcompetente din Municipiul Bucuresti.


Eventualele reclamatii legate de derularea Tombolei se pot trimite pe adresa de e-mail a

Organizatorului, abatorul.cimpulung@yahoo.ro, in termen de maximum 3 zile lucratoare de

la data anuntarii publice a castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu

va mai lua in considerare nicio reclamatie.Art.14 Alte clauze


Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor Participantilor. Prin

participarea la Tombola, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii

stabilite de Regulamentul Tombolei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator

nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Tombolei, isi

rezerva dreptul de a retrage drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte

despagubiri sau plati.


Organizatorul isi rezerva dreptul ca, pe timpul Tombolei, sa aduca modificari site-ului in

prezentul Regulament fara sa anunte participantii la concurs. Organizatorul este indreptatit

sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care

ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.


Taxele privind autentificarea acestui Regulament au fost suportate de catre Organizator,

redactat de parte, procesat şi autentificat de notar, într-un singur exemplar original, care se

va păstra în arhiva biroului individual notarial, astăzi, data autentificării prezentului înscris,

părţii i s-au eliberat 2 (două) duplicate şi 1 (unu) duplicat se va păstra în arhiva biroului

individual notarial.


ABATORUL CIMPULUNG S.R.L. prin Administrator, Iuliana Bîlea

33 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page