top of page
Caută

REGULAMENT TOMBOLĂ MĂCELĂRIA „DE LA BÂLEA”

Regulament de participare (14 Octombrie - 6 Decembrie)
Art. 1 Organizatorul


Organizatorul prezentei tombole este SC ABATORUL CIMPULUNG SRL, persoana juridica

romana, avand sediul social in str. Mihai Eminescu nr. 14, Campulung, jud. Arges, CUI RO

10509886, numar de inregistrare la Registrul Comertului J03/269/1998, reprezentată legal

prin administrator Iuliana Bilea, cetăţean român, domiciliat în Campulung, str. Fratii Golesti

nr. 23, Bl. A14, Sc. B. Ap., legitimat cu C.I. seria AS nr. 901368, eliberat de SPCLEP Campulung,

la data de 15.05.2013.


Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este

obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).Art.2 Durata si locul de desfasurare al tombolei


Tombola se desfasoara de la 14 octombrie 2022 pana la 06 decembrie 2022. Tombola se

desfasoara in incinta Macelariei „De la Bâlea” din Piata Centrala din Campulung, str. Piata

Juramantului nr. 1 si al Macelariei „De la Bâlea” din Piata Gavana 2 si 3 din Pitesti, Blv. 1

decembrie 1918, punct de lucru al Abatorul Cimpulung S.R.L, cu anuntarea castigatorilor in

ziua de 6 septembrie 2022, pe contul de Facebook al macelariei, cu link-ul de acces

https://www.facebook.com/delabalea si de Instagram.Art.3 Dreptul de participare


Prezenta Tombola este deschisa oricarei persoane majore cu domiciliul actual in Romania

(„Participantii”).


Angajatii Abatorul Cimpulung SRL, precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora nu au

dreptul de a participa la prezenta Tombola.Art.4 Regulament oficial al Tombolei


Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil oricarei persoane, in mod gratuit, pe

intreaga durata a Tombolei, prin accesarea paginii https://www.delabalea.ro

Prin participarea la aceasta Tombola se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul

Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor,

conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a

modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute

publice pe pagina https://www.delabalea.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.Art.5 Mecanismul de desfasurare a Tombolei


Pentru a participa la Tombola, fiecare participant va trebui sa vina in macelaria De la Bâlea

din Campulung sau Pitesti, sa faca o achzitie cu bon fiscal din macelarie in valoare de cel

putin 150 RON, sa completeze pe un cupon special destinat un NUMAR DE TELEFON la care

poate fi gasit. Cuponul va fi apoi introdus intr-o urna sigilata care va ramane in macelarie pe

tot parcursul Tombolei. Participantii pastreaza bonul fiscal cu valoarea de cel putin 150 RON,

iar cei declarati castigatori prin tragere la sorti si se vor prezenta cu acesta la ridicarea

premiului.Art.6 Desemnarea castigatorului


Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti, in ziua de 06 decembrie 2022, la ora 18.30, din urna cu cupoane ce va fi desigilata chiar în momentul extragerii. O persoana desemnata de organizator va extrage 3 cupoane, in ordine, premiul I, al II-lea si al III-lea ce vor fi considerate CASTIGATOARE. Extragerea va fi filmata si transmisa pe pagina de Facebook a organizatorului.

La aceasta tragere la sorti vor intra toti participantii valizi inscrisi conform regulamentului.

Conform dispozitiilor legale in vigoare, organizatorul va face publice prenumele castigatorilor

si castigurile pe pagina de Facebook si pe site-ul www.delabalea.ro, in ziua in care se efectueaza extragerea. De asemenea, castigatorii tombolei vor fi anuntati prin apel telefonic la numarul de telefon inscris pe spatele cupoanelor declarate CASTIGATOARE si prin SMS la acelasi numar,

in ziua organizarii extragerii.Art. 7. Premiul si acordarea lui


7.1 Sunt trei premii si constau in:

- Premiul I : o jumatate de carcasa de porc (o semicarcasa)

- Premiul al II-lea: un sfert de carcasa de porc

- Premiul al III-lea: un sfert de carcasa de porc.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei tombole nu au posibilitatea de a primi

contravaloarea in bani a premiului sau sa il schimbe cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite

schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu poate fi

inmanat altor persoane decat celei desemnate prin tragerea la sorti.


7.2 Fiecare castigator se va prezenta la macelarie pentru ridicarea premiului cu bonul fiscal

pe baza caruia a participat la tombola si cu SMS-ul care sa dovedeasca faptul ca a fost

contactat de organizatori pentru ridicarea premiului, la ora stabilita prin telefon cu

organizatorul sau va trimite prin SMS adresa pe care doreste sa ii fie expediat premiul, in

maximum 72 de ore de la primirea mesajului prin care este anuntat castigator.Art.8 Conditii de validare


Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa urmeze pasii ceruti prin

regulament, sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.


8.1 Conditii de invalidare a castigului

Castigul din prezenta tombola va fi invalidat in cazul in care participantul incalca cerintele de

participare. In cazul in care castigatorul nu comunica datele necesare pentru expedierea

premiului, in termen de 72 de ore de cand primeste notificarea de castigare, Organizatorul

isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator neapelandu-se la rezerve. Premiul

respectiv nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.Art.9 Intreruperea Tombolei


Tombola va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a

Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.Art.10 Prelucrarea datelor personale


Cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general

privind protecţia datelor), Abatorul Cimpulung SRL are obligaţia de a prelucra în condiţii de

siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care Participanții

le furnizează despre ei înșiși, un membru al familiei lor ori o altă persoană. Abatorul Cimpulung

S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților, colectate direct de la aceștia,

prin mijloace manuale.


Scopul prelucrării datelor este inscrierea in Tombola Macelariilor De la Bâlea din Campulung

si Pitesti, puncte de lucru ale Abatorul Cimpulung S.R.L.. Prin participarea la Tombola,

Abatorul Cimpulung S.R.L. va avea acces la numarul de telefon al Participanților. Informaţiile

înregistrate sunt destinate utilizării de către Abatorul Cimpulung S.R.L., în calitate de

operator si sunt comunicate numai următorului imputernicit: Adora Advertising S.R.L.,

providerul de servicii care administreaza pagina de Facebook si Instagram a Macelariei De la

Bâlea/Abatorul Cimpulung SRL si a site-ului delabalea.ro. Mentionam ca imputernicitii prin

contract ofera o Securitate a datelor cel putin la fel de ridicata cu cele oferite de catre

societatea noastra. De asemenea, conform obligatiilor legale, Abatorul Cimpulung S.R.L.

poate comunica datele Participanților catre autorităţile publice.


Datele Participanților nu vor fi stocate de Abatorul Cimpulung S.R.L. decat pe perioada

desfasurarii Tombolei, acestea aflandu-se in urna sigilata pana la extragerea castigatorilor.Art.11 Obligatiile Abatorul Cimpulung SRL privind datele personale


Prin acceptarea acestui Regulament de catre participantii la Tombola, Abatorul Cimpulung

SRL se obliga sa respecte toate drepturile specificate mai sus pe toate canalele si bazele de

date pe care le gestioneaza, inclusiv pe pagina de Facebook Macelaria De la Bâlea, dar nu

poate avea control in ceea ce priveste destainuirea datelor prin aplicatia Facebook, acestea

intrand in exclusiv sub incidenta Termenilor si Conditiilor acestei aplicatii.


Datele nu vor fi stocate decat in urna tombolei, numai pana la extragerea castigatorului, apoi

cupoanele care poarta inscrise numerele de telefon ale participantilor vor fi distruse.


Totodată, daca raspunsul nu îi va multumi pe Participanți sau acesta nu a venit in maxim 30

de zile, Participanții au posibilitatea, dreptul, de a se adresa Autorității Naționale de

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral.

Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336.Art.12 Forta majora


Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi

prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea

Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din

urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.Art.13 Litigii


Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale

amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele

competente din Municipiul Campulung.


Eventualele reclamatii legate de derularea Tombolei se pot trimite pe adresa de e-mail a

Organizatorului, abatorul.cimpulung@yahoo.ro, in termen de maximum 3 zile lucratoare de

la data anuntarii publice a castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu

va mai lua in considerare nicio reclamatie.


Art.14 Alte clauze


Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor Participantilor. Prin

participarea la Tombola, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii

stabilite de Regulamentul Tombolei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator

nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Tombolei, isi

rezerva dreptul de a retrage drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte

despagubiri sau plati.


Organizatorul isi rezerva dreptul ca, pe timpul Tombolei, sa aduca modificari site-ului in

prezentul Regulament fara sa anunte participantii la concurs. Organizatorul este indreptatit

sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care

ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.


ABATORUL CIMPULUNG S.R.L. prin Administrator, Iuliana Bîlea

84 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page